Poistenie

Zabezpečujeme komplexné poistenie pre vaše potreby

S naším širokým portfóliom poistných produktov sa snažíme poskytnúť optimálnu ochranu pre každého klienta a jeho konkrétne potreby. Poistenie navrhneme tak, aby naši klienti dosiahli pocit finančnej istoty.

sporenie
poistenie zdravia

Poistenie Zdravia

Staráme sa o vaše zdravie s našimi poistnými produktmi, ktoré kryjú rôzne zdravotné náklady a zabezpečujú prístup ku kvalitnej lekárskej starostlivosti.

poistenie majetku

Poistenie Majetku

Poskytujeme poistenie pre váš majetok, vrátane nehnuteľností, domácnosti a vozidla, aby ste boli chránení pred rôznymi rizikami a stratami.

poistenie majetku

Poistenie Zodpovednosti pri Výkone Povolania

Zabezpečujeme poistenie zodpovednosti pri výkone povolania voči zamestnávateľovi, čím vám poskytujeme ochranu v pracovnom prostredí

cestovné poistenie

Cestovné Poistenie

Naše cestovné poistenie zabezpečuje krytie pre nepredvídané situácie a nečakané náklady počas cestovania.

poistenie

Zdravotné Poistenie

Poskytujeme rôzne druhy zdravotného poistenia, ktoré vám pomáha kryť náklady na liečbu a starostlivosť o zdravie.

zabezpečujeme
poistenie
podnikateľských
rizík

Cieľom poistenia podnikateľských rizík je minimalizovať finančné dôsledky neočakávaných udalostí a umožniť podnikom pokračovať vo svojej činnosti aj v prípade nepredvídaných problémov. Podnikateľské poistenie môže byť prispôsobené individuálnym potrebám každého podniku.

zabezpečujeme
poistenie
podnikateľských
rizík

Cieľom poistenia podnikateľských rizík je minimalizovať finančné dôsledky neočakávaných udalostí a umožniť podnikom pokračovať vo svojej činnosti aj v prípade nepredvídaných problémov. Podnikateľské poistenie môže byť prispôsobené individuálnym potrebám každého podniku.

Výhody

Hlásenie
Poistnej
Udalosti

Rýchle a efektívne hlásenie poistných udalostí pre bezproblémový priebeh

Likvidácia
Poistnej
Udalosti

Zabezpečujeme rýchlu a efektívnu likvidáciu poistných udalostí s dôrazom na vaše potreby

Úspora
Nákladov na Platbe Poistného

Poskytujeme možnosti a stratégie na minimalizáciu nákladov na platbe poistného

Komplexný Servis
pre Rôzne Typy Klientov

Poskytujeme komplexný servis pre fyzické a právnické osoby, SZČO a osoby vykonávajúce slobodné povolania

Poisťovne, s ktorými spolupracujeme