Kancelária sprostredkovateľa

Ing. Drahoslava Balková

Svoje skúsenosti som získala v priebehu 18 rokov v oblasti bankovníctva, zastávajúc obchodnícke a riadiace pozície. Moja prax bola zameraná na efektívne obchodovanie a riadenie, čo mi poskytlo komplexný pohľad na dynamiku finančného sektora.

Od roku 2014 som tiež aktívna v oblasti podnikania, s dôrazom na šesť  rôznych sektorov finančného sprostredkovania. Som registrovaná v Národnej banke Slovenska a úspešne som absolvovala štátne skúšky, čím som si overila svoje odborné znalosti a kvalifikáciu.

Mám znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva, čo mi umožňuje účinne pracovať s finančnými záznamami a zabezpečiť presné a spoľahlivé účtovanie. Moje skúsenosti a znalosti v oblasti financií a podnikania tvoria stabilný základ pre úspešné riadenie finančných procesov a riešenie náročných úloh v oblasti účtovníctva a financií.

+421 903 564 069

balkovadrahoslava@financeworld.sk

Michal Balko

Svoje skúsenosti som budoval v priebehu 11 rokov praxe na daňovom úrade, kde som sa špecializoval na správu a kontrolu daní a poplatkov. Toto obdobie mi poskytlo pohľad do zákulisia daňového systému a hlboké pochopenie jeho fungovania.

Od roku 2003 som tiež aktívny v oblasti podnikania, zameraného na široké spektrum finančného sprostredkovania. Svoje podnikateľské aktivity som rozvinul v šiestich odvetviach sprostredkovania, pričom som sa zaregistroval v Národnej banke Slovenska a úspešne som absolvoval štátne skúšky. Toto podnikateľské obdobie mi prinieslo praktickú skúsenosť s riadením a vedením obchodných procesov v komplexnom finančnom prostredí.

Vďaka kombinácii týchto dvoch pilierov svojej kariéry som si vybudoval silné základy v oblasti financií a daňového poradenstva, čo ma posúva vpred v riešení náročných úloh a projektov. S radosťou sa delím o moje skúsenosti a odborné poznatky s cieľom prispieť k úspechu a efektívnosti v oblasti financií a podnikania.

+421 917 734 727

balkomichal@financeworld.sk

Na čom nám záleží

Kancelária sprostredkovateľa je dynamická a odborne zameraná na poskytovanie komplexných finančných služieb pre našich klientov. Sme presvedčení, že kvalitné finančné poradenstvo je základom pre dosiahnutie finančnej stability a úspechu.

Naším cieľom je poskytovať klientom kvalitné finančné služby, ktoré sú taktiež prispôsobené ich jedinečným potrebám a cieľom. V spolupráci s našimi klientmi budujeme dlhodobé a vzájomne prospešné vzťahy založené na dôvere a odbornosti.

kancelária sprostredkovateľa
kancelária sprostredkovateľa
kancelária sprostredkovateľa

Naši partneri

Banky

Dôchodok

Poisťovne

Investície