HYPOTÉKA PRE MLADÝCH

 

Hypotéka

 

HYPOTÉKA PRE MLADÝCH formou DAŇOVÉHO BONUSU zo zaplatených úrokov pre rok 2024

Štát predstavil pomoc k hypotékam pre mladých, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2024. Pôvodný daňový bonus na hypotéky pre mladých z roku 2018, (ktorý platil do 31.12.2023) sa upravil a mladým dlžníkom prináša viaceré výhody a má aj svoje pravidlá. Princíp spočíva v tom, že štát prepláca 50% zaplatených úrokov z hypotéky za kalendárny rok, maximálne však 1200 € za jeden rok.

 

 

Podľa nových platných pravidiel môže žiadateľ hypotéky pre mladých dostať pomoc od štátu na hypotéku bez stanovenej hornej hranice výšky úveru a teda, maximálna výška úveru je neobmedzená.

Daňový bonus sa vypláca v trvaní obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru.

 

Podmienky na získanie daňového bonusu

 • Vek všetkých žiadateľov musí byť v čase žiadosti o hypotéku v rozmedzí od 18 do 35 rokov vrátane (musí byť dovŕšený 18. rok života a nesmie byť ešte dovŕšený vek 36 rokov)

 

 • Doba splatnosti hypotéky musí byť v rozmedzí 5 až 30 rokov

 

 • Maximálny príjem žiadateľa sa od 1.1.2024 zvýšil až na 1,6 násobok priemernej mzdy. Výška priemernej mzdy je stanovená Štatistickým úradom SR.

 

 • Od 1.1. 2024 sa limit nároku na finančnú pomoc zvýšil, a to na maximálne 1 200 € ročne.

 

 • Nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie (refinančné úvery do tejto pomoci nespadajú) a podľa nových pravidiel od 1.1.2024 sa táto nehnuteľnosť nesmie prenajímať.

 

Maximálna hranica na výšku príjmu pre žiadosti podané v roku 2024

Maximálna hranica priemernej hrubej mzdy jedného žiadateľa za rok 2023 pre žiadosti podané v roku 2024 je *2212 €. V prípade dvoch žiadateľov je táto suma dvojnásobná t.j. *4424 €. Pozor, spolužiadateľovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

* predbežný údaj z údajov za Q1-Q3 zverejnených Štatistickým úradom

 

Typy príjmov, ktoré si môžete zarátať do výpočtu výšky vašej priemernej mzdy

Na výpočet maximálnej hranice 1,6 násobku priemernej mzdy sa rátajú nasledovné príjmy:

 • príjem zo zamestnania (z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov)
 • príjem z podnikania, prenájmu nehnuteľnosti, použitia diela a umeleckého výkonu (z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov)
 • príjem z kapitálového majetku (z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov)
 • z ostatných príjmov nezaradených do príjmov podľa § 5 až § 7 zákona
 • príjem z podielov na zisku (z príjmov podľa § 51e zákona o dani z príjmov)
 • Do príjmov sa NEZARÁTAVAJÚ všetky sociálne dávky štátu – rodičovský príspevok, materská, dôchodky a pod.